Sitemap

 

plant
Təbiət haqqında yevgenika (GMO və ya sintetik biologiya) üçün kritik araşdırma [GMODebate.org] Çünki heyvanlar və bitkilər öz sözünü deyə bilməzlər!